Selamat Idul Fitri 1443 H

Keluarga Besar SMA Negeri 27 Kab. Tangerang mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 H. Taqabbalallaahi minnaa wa minkum taqabbal yaa kariim, wa ja’alanaallaahu wa iyyaakum minal ‘aaidin wal faaiziin wal maqbuulin kullu ‘aamin wa antum bi khair, Aamiin.